מעשנות וגרילים

האושר, מהו?

מעשנה מלאה, גריל עמוס ובירה קרה.