מוצרים לסו- ויד ולוואקום

על שלושה דברים עומד העולם:

על הבשר

על המים

ועל מה שביניהם